Over ons

Wij zijn Jeugdtheatergroep Tïkkie, de leukste theatergroep van de Bollenstreek! Wil je meer over ons weten, klik op de onderstaande onderwerpen!

Missie

Jeugdtheatergroep Tïkkie is toegewijd aan het bieden van een podium voor elk kind vanaf 8 jaar om zich op een leuke manier te ontwikkelen op theater- en musicalgebied.

Doelstelling

Jeugdtheatergroep Tïkkie stelt zich ten doel het verzorgen van theater- en musicalproducties, neergezet door kinderen, ter ontwikkeling van de cognitieve, creatieve, motorische en sociale vaardigheden.

Mijn kind op jeugdtheater?

Jazeker, dit is namelijk erg goed voor de cognitieve, creatieve, motorische en sociale ontwikkeling van uw kind!

Waarom jeugdtheater bij Tïkkie?

Bij Tïkkie is er aandacht voor ieder kind, tijdens de repetities en op het podium. Daarnaast is Tïkkie financieel toegankelijk met een lage contributie en verschillende betalingsmogelijkheden. Bovendien is Tïkkie de gezelligste theatergroep van de Bollenstreek!

Wie zijn wij

Jeugdtheatergroep Tïkkie is in 1996 opgericht en richt zich sinsdien op het bieden van een podium voor kinderen uit Noordwijkerhout en omliggende dorpen. Jeugdtheatergroep Tïkkie is zowel actief op theater- als musicalgebied (toneel, zang en dans). Daarnst biedt Jeugdtheatergroep Tïkkie de mogelijkheid deel te nemen aan de processen "achter de schermen", zoals het maken van decor, grimeren en techniek (licht en geluid).

 

Jeugdtheatergroep Tïkkie voert stukken van bekende en onbekende schrijvers uit. Veel stukken worden speciaal geschreven en gecomponeerd voor Tïkkie zodat het materiaal aansluit bij de groep. Uitvoeringen vinden merendeels plaats in het Teylingen College Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. 

 

 

Structuur

Jeugdtheatergroep Tïkkie is een vrijwilligersorganisatie beheerd door een bestuur. Het bestuur geeft leiding aan de diverse organisatie-eenheden, hoofdzakelijk de creatieve teams en teams voor processen "achter de schermen". De creatieve teams leiden de groepen. Deze teams maken, samen met de leden, elk jaar een voorstelling. Daarnaast zijn er diverse teams voor de processen "achter de schermen", zoals decor, techniek, grime, etc. Deze teams worden geleid door coördinatoren. De coördinatoren vormen met de creatieve teams en het bestuur de werkgroep.

Uiteraard kan Jeugdtheatergroep Tïkkie als stichting niet bestaan zonder haar vrijwilligers die zich keer op keer inzetten om voor de leden geweldige voorstellingen neer te zetten. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom om onze pool te versterken! Neem voor meer informatie hierover contact op via info@tikkie.nl of spreek een vrijwilliger aan bij één van onze voorstellingen. 

Meer informatie over het bestuur vindt u hier.

Meer informatie over de creatieve teams en hun groepen vindt u hier.

Bestuur

Voorzitter  

vacant

 

Penningmeester  

Arjan van der Geest  

tikkie no foto

Secretaris  

Anne Zonneveld  

tikkie no foto

Algemeen bestuurslid   Bas van Splunter    DSC9101a

Algemeen bestuurslid  

Laura Warmerdam  

bestuur tikkie laura

Lidmaatschap

Jeugdtheatergroep Tïkkie beoogt voor elk kind (financieel) laagdrempelig te zijn, ervaring is geen vereiste. Vanaf 8 jaar kunnen kinderen door hun ouders ingeschreven worden door het inschrijfformulier en het formulier voor toestemming beeldmateriaal ingevuld op te sturen naar info@tikkie.nl. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbewijs en meer informatie over de mogelijkheden. Deze twee formulieren dienen aan het begin van elke nieuwe productie opnieuw ingevuld en naar info@tikkie.nl verstuurd te worden.

Doorgaans vindt instroom van nieuwe leden plaats bij de start van een nieuwe productie. Tot die tijd worden kinderen op de wachtlijst geplaatst. Leden worden ingedeeld in één van de groepen op basis van leeftijd van het kind, groepsgrootte, mogelijkheden en voorkeur van het kind. Er worden geen audities gehouden. Wel geldt een proefperiode van 4 repetities om te waarborgen dat er een klik is tussen de groep en het kind.

Repetities

Repetities vinden wekelijks plaats in het clubhuis van Scouting Bosgeest (Van der Weijdenlaan 2b, Noordwijkerhout). 

Theater maken is een teamsport. Om een stuk goed in te studeren zijn alle spelers nodig bij de repetities, maar zeker bij de generale repetitie en de voorstellingen. Graag attenderen wij u op 'Het Blauwe Boekje' waarin meer informatie te vinden is over Jeugdtheatergroep Tïkkie en het lidmaatschap.   

Contributie

Jeugdtheatergroep Tïkkie brengt jaarlijks contributie in rekening. Nadat een kind vier keer vrijblijvend heeft gekeken bij een repetitie kan hij/zij bij het creatieve team aangeven lid te willen worden. De penningmeester zal vanaf de maand van aanmelding de jaarlijkse contributie in rekening brengen. De contributie bedraagt €175 en dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Als leden in het lopende jaar instromen wordt het te betalen bedrag berekend door "aantal resterende maanden x 1/12e deel van de jaarcontributie". Als meerdere kindern binnen één gezin zich aanmelden geldt een gezinskorting van 10% voor het nieuw aangemelde kind. Als betaling, zonder overleg met het Bestuur, niet plaatsvindt voor de genoemde datum, wordt een herinnering verstuurd. Als betaling opnieuw uitblijft zal in een gesprek met de ouders/verzorgers nog één laatste mogelijkheid gegeven worden te betalen. 

Opzegging dient maximaal twee weken na beëindiging van een productie schriftelijk gemeld te worden bij het bestuur via info@tikkie.nl. De te veel betaalde contributie wordt gerestitueerd.

 

 

 

 

Sponsoring

Als sponsor geeft u Jeugdtheatergroep Tïkkie de kans onze dromen te realiseren. In ruil daarvoor helpen wij onze sponsoren onder andere met naamsbekendheid. Voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen met penningmeester@tikkie.nl. Aan iedere sponsor, ongeacht de omvang van uw bijdrage, heel veel dank!

Reglement

Hier vindt u het Huishoudelijk Reglement van Jeugdtheatergroep Tïkkie. Hierin staat uitgebreide informatie over hoe Jeugdtheatergroep Tïkkie werkt, welke organisatie-eenheden een rol spelen en wie welke taken vervult. 

Hier vindt u 'Het Blauwe Boekje' met informatie voor spelers van Jeugdtheatergroep Tïkkie en hun ouders. Hierin staat beknopte informatie over het lidmaatschap van Jeugdtheatergroep Tïkkie.

Privacy verklaring

Hier vindt u de privacy verklaring van Jeugdtheatergroep Tïkkie.